انگليسي آغاز پست الکتروني اخبار تماس با ما
نقشه منطقه نقشه منطقه

منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان (( قلب اقتصاد ايران )) واقع در جاده ابريشم و راه آهن سراسري و بزرگراههاي شمال - جنوب ايران قرار گرفته است

   

ریاست جمهوری

شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی وویژه اقتصاری

 

- نقش بندر خشک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ارتقاء صنعت حمل و نقل ترکیبی

وزارت کشور   استانداری قم

   
 

 

 

تهران : خيابان ميرداماد ،ميدان مادر، خيابان بهروز ، خيابان هشتم ، شماره 2  تلفن: 22276606- 22272936- 22272934 (021)  نمابر: 22259210 (021) صندق پستي 6557-19395

قم : سه راه سلفچگان ،كيلومتر سه  جاده اصفهان، منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تلفن: 3677010 و 5-3677001 (0252) نمابر3677011 (0252)|

پست الكترونيکي: info@salafchegan.ir  info@qssez.ir